TÌM GIẢI PHÁPCUNG CẤP ĐỔI MỚI

ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN

Mục tiêu của Ai20X là kích thích tư duy đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp triển vọng và các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam bằng cách hướng dẫn cách thức và cung cấp phương tiện tiếp cận với các giải pháp đổi mới quốc tế.

Chúng tôi khuyến khích tìm kiếm giải pháp đổi mới để cải thiện hoạt động kinh doanh và phát triển dự án bằng cách hướng dẫn và kết nối với các nhà cung cấp giải pháp phù hợp. Thành viên có thể tìm kiếm giải pháp trong thư viện đổi mới của chúng tôi và cũng có thể gửi yêu cầu tìm kiếm, bằng cách chọn nút "TÌM GIẢI PHÁP", chúng tôi sẽ giúp tìm giải pháp phù hợp cho dự án của bạn.

Chúng tôi khuyến khích chủ sở hữu và nhà phát triển đổi mới tiếp thị các giải pháp đổi mới của mình cho cộng đồng để xác thực, cải thiện ứng dụng, và có cơ hội bán các giải pháp và dịch vụ đổi mới.

Khi bạn gửi giải pháp đổi mới của mình, bằng cách chọn nút "CUNG CẤP ĐỔI MỚI", chúng tôi sẽ xem xét giải pháp đổi mới của bạn và sẽ đăng các giải pháp được phê duyệt vào danh mục thích hợp trong thư viện giải pháp và sẽ quảng bá giải pháp cho các thành viên của chúng tôi thông qua các kênh truyền thông, trang web, thuyết trình, và trong các sự kiện trình bày.


GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI 

Các Giải Pháp mà Chúng Tôi Hiện Đang Xây Dựng: 

  • Nông Nghiệp Thông Minh
  • Tòa Nhà Thông Minh
  • Phòng Khám Thông Minh
  • Năng Lượng Thông Minh
  • Cơ Sở Công Nghiệp Thông Minh
  • Mạng Thông Minh
  • Của Hàng Thông Minh
  • Hệ Thống An Ninh
  • Quản Lý Và Điều Hành Kinh Doanh
  • Ứng Dụng Thông Minh Nhân Tạo