ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI | ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN | ĐĂNG NHẬP | LIÊN HỆ


A. DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI và Phát triển toàn cầu

 1. Lập văn phòng đại diện tại Silicon Valley.
 2. Đăng ký công ty Hoa Kỳ.
 3. Trụ sở tại Silicon Valley – Hoạt động tại Việt Nam
 4. Xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện cho thị trường Việt Nam và Hoa Kỳ.
 5. Thực hiện kế hoạch phát triển tại Hoa Kỳ đồng bộ với kế hoạch phát triển toàn diện.
 6. Kết nối hợp tác bao gồm kỹ thuật, kinh doanh, và tài chánh.


B. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

 1. Văn phòng đại Diện tại Silicon valley
 2. Kiểm tra ý tưởng phát triển kinh doanh tại Vietnam, Hoa kỳ và quốc tế
 3. Được tư vấn và hướng dẫn Phương thức thực hiện việc phát triển kinh doanh
 4. Được hỗ trợ của Ai20X theo nhu cầu riêng của Doanh nghiệp đúng với thỏa thuận hợp tác của hội viên với Ai20X, bao gồm mong muốn của Doanh nghiệp và hỗ trợ của Ai20X

Giai đoạn 1: Xây dựng kế hoạch phát triển.

 1. Chỉ định Project manager của Ai20X và xây dựng đầu mối làm việc của Hội viên
 2. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển bao gồm và không giới hạn:
  • ứng dụng công nghệ vào vận hành
  • Phát triển sang Hoa kỳ theo văn hóa kinh doanh Hoa kỳ
  • Nhận tư vấn riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn
 3. Kiểm tra và thống nhất kế hoạch phát triển
 4. Ký kết hợp đồng với Ai20X, thực hiện kế hoach phát triển bao gồm khối lượng công việc, tiến độ và kinh phí.

Giai đoạn 2:  Thực hiện hợp đồng thực hiện.   

 1. Ai20X đảm bảo công việc phía Hoa kỳ và thực hiện theo đúng với Hợp đồng thực hiện
 2. Tổ chức thực hiện hợp đồng trong vai trò đại diện và vai trò của doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.

Giai đoạn 3:  Hoàn thiện và chuyển giao vận hành cho Doanh nghiệp theo kế hoạch phát triển và yêu cầu của Doanh nghiệp tại thời điểm hợp lý. 

 1. Ai20X đào tạo nhân sự và chuyển giao toàn bộ, kỹ thuật, công nghệ, và quản lý cho Doanh nghiệp hoạt động và vận hành.
 2. Ai20X tiếp tục hỗ trợ theo hợp đồng để đảm bảo thành công của Doanh nghiệp và việc chuyển giao thuận lợi dễ dàng.


THỰC HIỆN:


Đăng ký ngay để Bắt đầu khởi nghiệp của bạn tại Silicon Valley