ĐĂNG KÝ  CHƯƠNG TRÌNH CỦA TÔI   GIẢNG VIÊN

HỌC TẬP & ĐÀO TẠO

Chúng tôi hợp tác với các chuyên gia, huấn luyện viên chuyên nghiệp, giảng viên huấn nghệ, giảng viên chuyên ngành, giảng viên và giáo sư chuyên nghiệp từ các trường cao đẳng, đại học để cung cấp chương trình đào tạo và học tập cho các thành viên của chúng tôi.  Nếu bạn là Giảng viên kinh nghiệm hoặc là các tổ chức về giáo dục với các chương trình giảng dạy giúp cho việc phát triển khởi nghiệp và đổi mới hãy tham gia cùng chúng tôi bằng cách chọn nút "GIẢNG VIÊN" để liên lạc với chúng tôi.  

Chúng tôi cung cấp nhiều phương thức dễ dàng cho cách học và việc học của bạn: 

Chương trình học trực tuyến 24/7: để bạn có thể học lúc thuận tiện với máy tính, máy tính xách tay, Máy tính bảng và điện thoại thông minh. 

Học từ xa: Bạn có thể đăng nhập và học trong lớp trực tuyến qua máy vi tinh để bạn có thể xem, nghe giảng và đặt câu hỏi trực tiếp đến giảng viên và bạn cùng học. 

Thực Tập Thực Tế:  Bạn có thể thực tập tại các cơ sở đối tác của chúng tôi để có kinh nghiệm thực hành, và đến thăm quan thực tế tại các công ty và công trình. 

Ai20X và các chuyên gia đào tạo của chúng tôi có các chương trình đào tạo riêng cho doanh nghiệp và nhóm doanh nhân.  Nếu bạn muốn có một chương trình đào tạo xây dựng riêng cho tổ chức của bạn xin chọn nút "CHƯƠNG TRÌNH CỦA TÔI" để trao đổi với chúng tôi về chương trình của bạn.  

Chương Trình Cho Khởi Nghiệp & Đổi Mới


Tại công ty của bạn Lớp Nhỏ / Hội Thảo
XEM

Đến Thăm Công Ty & Công Trình 
XEM

Sự Kiện Thảo Luận & Khởi Nghiệp
XEMa

10 Phương Pháp Học Tập Năng Động Cho Khởi Nghiệp & Doanh NghiệpCông Nghệ, Phát Triển Sản Phẩm, Quy Trình Kỹ Thuật


Xu Hướng Công Nghệ, Kinh Doanh, Quy Trình Vận Hành
XEM

Tính Năng Sản Phẩm
XEM

Kỹ Thuật Ứng Dụng & Phát Triển
XEM