ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊNGÓP Ý

QUYỀN LỢI

Ai Tham Gia & Các Lợi Ích Chính:

• Sinh Viên, Chuyên Gia, Doanh Nhân: Cơ hội Học hỏi, Thực tập và Trải nghiệm môi trường hoạt động quốc tế, Có kinh nghiệm thực tế, và có cơ hội tham gia vào một dự án phát triển thú vị mới và/hoặc hợp tác liên doanh khởi nghiệp.

• Chủ Sở Hữu Đổi Mới, Nhà Phát Triển, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Cơ hội tiếp thị và bán các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ đổi mới của bạn đến Hoa Kỳ, Việt Nam và các quốc gia khác.

• Khởi Nghiệp: Cơ hội để bắt đầu liên doanh tại Silicon Valley và phát triển ý tưởng thành hiện thực, theo tinh thần Silicon Valley và trong môi trường đẳng cấp thế giới; Giới thiệu ý tưởng của bạn đến các nhà đầu tư toàn cầu, ra mắt sản phẩm tại Hoa Kỳ, có doanh thu ở Mỹ, Việt Nam và phát triển ra các quốc gia khác.

• Doanh Nghiệp: Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng hoạt động và kinh doanh của mình lên một tầm cao mới bằng cách áp dụng quy trình công nghệ và chất lượng đã được chứng minh tại Hoa Kỳ;  Sau đó mở rộng thị trường bằng cách giới thiệu sản phẩm tại Hoa Kỳ để đạt thương hiệu sản phẩm chất lượng bán trong nước và toàn cầu.

Chọn "GÓP Ý" để ghi vào các mong muốn của bạn để chúng tôi có thể phục vụ hội viên tốt nhất. 

Membership Types: 

 Membership Level and Sponsor 

Benefits

Fee ($ USD)   Month/Annual

Conditions
 Associate, StudentAi20X News, Sign up learning class $ 100 $100 USD one-time registration fee
Individual MembersStandard benefit $100/$1,000Individual Application
Corporate MemberStandard, up to 2 members$200/$2,000Organization Application
Silver - SponsorSilver Package, up to 2 members$500/$5,000Contributor to Innovation
Gold - SponsorGold Package, up to 2 members$1,000/$10,000Leader, Driving Innovation
Platinum - Sponsor Platinum Package, up to 5 members$50,000 +multiple subsidiary organization 
Director - SponsorDirector - Investor Board$100,000 +Privately Invited by Ai20X 


Benefit Package:

Benefit Description 

Standard SilverGold PlatinumDirector
Email AI20X News, priority sign up on class, event, invitation letter to USA  and Vietnam.YesYesYesYesYes
Virtual office in USA and Vietnam: Local address & phone number OrganizationYesYesYesYes
Use Office & conf. room on your visit 10 hours 80 hours 200 hoursUnlimited Unlimited 
Member-member services discount 5%10%15%20%20%
Representative office Paid services YesYesYesYes

Business support for Visit to USA: booking, business arrangement, office assistant   

Paid services 40 hours 100 hours 500 hours Unlimited 
Councils consultation *Paid services8 hours 20 hours 100 hoursAs needed 
Innovation Matching YesYesYesYes
Access to investment fund/investorsYesYesYesYes
Access to investment opportunities 

YesYes
Access to our data and software platformYesYesYesYes
Advertizing your company in our networkYesYesYesYes
Access to our product and services platform YesYesYesYes
Sale your services, Services Matching Paid servicesYesYesYes
Present in Global Pitch Services Paid servicesYesYesYes
Access to B2B Platform Paid servicesYesYesYes
Sale your product in B2B Paid servicesYesYesYes
Sale your products to distributor 
YesYesYes
Participate in projects introduction YesYes
Participate in innovation review  YesYes
Participate in investment panels Yes
Participate in steering committeesYes


Hãy tham gia chương trình khởi nghiệp của Ai20X