Quyền Lợi & Nghĩa Vụ Của Hội Viên

Thành Viên & Tài Trợ

Lợi Ích

Phí ($ USD)
Tháng / Hàng năm

Điều Kiện

Tham Khảo - Hội Viên

Thông Tin & Đăng Ký Học

  None 

Phí Đăng Ký 1 Lần  50$

Cá Nhân - Hội Viên

Cơ Bản

$100/$1,000

Ứng Dụng Cá Nhân

Doanh Nghiệp - Hội Viên

Cơ Bản - 2 Thành Viên

$200/$2,000

Ứng Dụng Tổ Chức

Bạc - Bảo Trợ

2 Thành Viên

$500/$5,000

Cộng Tác Thúc Đẩy Đổi Mới

Vàng - Bảo Trợ

2 Thành Viên

$1,000/$10,000

Lãnh Đạo Thúc Đẩy Đổi Mới

Bạch Kim - Bảo Trợ

5 Thành Viên

$50,000 +

Tổ Chức Có Nhiều Công Ty

Giám Đốc - Bảo Trợ

Giám Đốc - Ban Đầu Tư

$100,000 +

Được Mời Riêng Bởi Ai20X

-         

Mô Tả Lợi Ích

Tiêu chuẩn 

Bạc

Vàng 

Bạch Kim

Giám Đốc

Email tin tức mới từ Ai20X, đăng ký ưu tiên: trên lớp, sự kiện, thư mời đến Hoa Kỳ và Việt Nam

X

X

X

X

X

Văn Phòng Ảo Tại Mỹ & Việt Nam
Địa Chỉ & Số Điện Thoại Địa Phương 

Cơ Quan

X

X

X

X

Sử Dụng Văn Phòng & Phòng Họp
Phòng Của Bạn Trong Chuyến Thăm Của Bạn

10 Giờ

80 Giờ

180 Giờ

Không Giới Hạn

Không Giới Hạn

Giảm Giá Dịch Vụ Thành Viên

5%

10%

15%

20%

20%

Văn Phòng Đại Diện

Dịch Vụ Trả Phí

X

X

X

X

Hỗ Trợ Kinh Doanh Cho Chuyến Thăm Hoa Kỳ: Đặt Phòng, Sắp Xếp Kinh Doanh, Trợ Lý Văn Phòng   

Dịch Vụ Trả Phí

40 Giờ

90 Giờ

500 Giờ

Không Giới Hạn

Hội Đồng Tư Vấn

Dịch Vụ Trả Phí

8 Giờ

20 Giờ

100 Giờ

Khi Cần