Về Ai20X:

Ai20X là một mạng lưới các chuyên gia, công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật, các nhà tư vấn thương hiệu, tư vấn chiến lược kinh doanh và phân phối, và các doanh nghiệp mạnh cũng như các nhà lãnh đạo công ty đang quyết liệt đổi mới để nhanh chóng mở rộng thị trường trên phạm vi rộng lớn hơn 20X.  

Bằng cách bắt đầu doanh nghiệp của bạn tại Silicon Valley Hoa Kỳ và phát triển giải pháp xâm nhập thị trường riêng cho mỗi doanh nghiệp, giúp tìm kiếm, thúc đẩy và kết nối hợp tác giữa những đối tác phù hợp, giúp xác định chiến lược, kế hoạch và các giải pháp vốn hiệu quả, nhóm chuyên gia và mạnh lưới các đối tác của chúng tôi giúp các công ty thực hiện đổi mới để tăng trưởng mạnh trong thời gian ngắn.

Chúng tôi cung cấp mô hình thành viên để giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu, dễ dàng cho các doanh nhân và doanh nghiệp biến ý tưởng thành hiện thực và phát triển cùng với xu hướng toàn cầu hóa đang phát triển. Việc thực thi trở nên đơn giản, hãy tham gia với chúng tôi và là động lực của sự đổi mới!

Chúng tôi có trụ sở tại Thung lũng Silicon với phương tiện tiếp cận và thành viên có mặt toàn cầu.

Lich sử, tại sao Ai20X?

Ai20X được thành lập bởi các sáng lập viên người Mỹ gốc Việt, gốc Đài Loan, người Việt Nam, là những người đã có kinh nghiệm kinh doanh xuyên quốc gia, đã tham gia và đóng góp vào công việc phát triển công nghệ và kinh tế giữa Hoa kỳ và các quốc gia như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nigeria trong 4 thập niên qua.

Nhận định được sự chuyển đổi về kinh tế và thương mại do sự phát triển công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đà tăng trưởng của Vietnam, Ai20X đã được thành lập với mục đích cung cấp giải pháp hỗ trợ nhu cầu khởi nghiệp và tăng trưởng đổi mới mà công nghiệp 4.0 đang phát triển, đồng thời thúc đẩy xu hướng toàn cầu hóa, bắt đầu với Việt Nam.  Nhận định và giải pháp của chúng tôi như sau:

 1. Như nhiều quốc gia khác, chính phủ Việt Nam đã thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển công nghiệp 4.0 nhằm đẩy nhanh việc cải thiện quy trình vận hành cho chất lượng cao và chi phí thấp. Khởi nghiệp trở thành nhu cầu và cơ hội cho các doanh nhân thực hiện việc đưa văn hóa hoạt động địa phương vào nhằm tối ưu quy trình vận hành mới. Khởi nghiệp Việt Nam đang phát triển nhanh chóng tuy nhiên vẫn còn trong một môi trường rất trẻ, với hệ sinh thái khởi nghiệp mới được hình thành năm 2016 khi có được hoàn chỉnh các đơn vị kinh doanh hỗ trợ khởi nghiệp.  Ai20X thúc đẩy khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon để các doanh nhân có thể phát triển nhanh chóng trong môi trường chuyên nghiệp lâu đời cho khởi nghiệp với tất cả các hệ thống hỗ trợ đầy đủ. Startup Việt Nam có thể có mặt tại Thung lũng Silicon và hoạt động tại Việt Nam.
 2. Giá trị thực sự của Đổi mới được đánh giá trong thành công thực tế của ứng dụng. Ai20X thúc đẩy trao đổi và xác thực sự đổi mới ở Hoa Kỳ. Sử dụng sự đổi mới đã được xác thực sẽ đảm bảo được hiểu quả ứng dụng cho doanh nghiệp Việt nâng cao chất lượng hoạt động và chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội mở rộng kinh doanh, đưa sản phẩm và dịch vụ sang thị trường Hoa Kỳ và tiếp tục đi đến thị trường toàn cầu.
 3. Để hỗ trợ toàn cầu hóa, giúp các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình ra thị trường toàn cầu dễ dàng và đơn giản, Ai20x cung cấp mạng lưới và nền tảng kinh doanh toàn cầu để doanh nghiệp có thể bán sản phẩm của họ xuyên quốc gia, sản phẩm có thể được tung ra ở Mỹ và bán cho các quốc gia khác trong mạng kinh doanh Ai20X như Việt Nam, Đài Loan và các mạng khác.

Tầm nhìn: Ai20X sẽ là hệ thống kinh doanh độc đáo cho xuyên quốc gia, phát triển toàn cầu, hệ thống xuyên suốt cho đổi mới từ khởi nghiệp sang mở rộng, và phát triển nhanh chóng từ ý tưởng đến doanh thu.

Nhiệm vụ: Là công ty tiên phong và hàng đầu cung cấp hệ thống kinh nền tảng kinh doanh tạo lên một hệ sinh thái kết nối các thành viên hàng đầu tham gia, xây dựng và thúc đẩy đổi mới, và phát triển đổi mới đến toàn cầu.

Mô hình kinh doanh: Ai20X xây dựng hai mô hình 1) Thành viên để thuận lợi và dễ dàng cho doanh nhân và doanh nghiệp có thể khởi động dự án và hội nhập nhanh chóng với môi trường mới xuyên quốc gia.  Thành viên có thể kết nối nhanh chóng và cùng hợp tác với các đối tác phù hợp để có thể cùng phát triển.  2) Nền Tảng Dich vụ giúp cho các đối tác trong mạng lưới kinh doanh của Ai20X có thể cung cấp dich vụ và cùng hợp tác với các thành viên của Ai20X.   Mô hình kinh doanh của Ai20x bao gồm các yếu tố chính sau: 

 1. Đề Xuất Giá Trị: Cung cấp một môi trường cho doanh nghiệp có thể hợp tác dễ dàng và cùng phát triển tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh giúp doanh nhân khởi nghiệp và các doanh nghiệp phát triển đổi mới và phát triển kết nối toàn cầu.  Hệ thống Môi trường khuyến khích và thúc đẩy các viêc sau:
  1. Doanh Nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận với chuyên gia, doanh nghiệp đối tác, và thành viên hệ sinh thái hỗ trợ cho khởi nghiệp. Khởi nghiệp được hỗ trợ phat triển nhanh chóng, chuyên gia và công ty hỗ trợ có thể cung cấp các dich vụ thiết thực cho doanh nhân và doanh nghiệp Khởi nghiệp.
  2. Các nhu cầu và giải pháp đổi mới cho các doanh nghiệp được giới thiệu, cung cấp và hợp tác thực hiện dễ dàng và nhanh chóng. Doanh nghiệp tìm được giải pháp thực dụng và đổi mới được phát triển. 
  3. Học Tập: Các chương trình đào tạo bao gồm đào tạo nghề, đào tạo chuyên môn và kiến ​​thức sẽ được giới thiệu cho người học; Và người học bao gồm doanh nhân, nhân viên kinh doanh, sinh viên, chuyên gia có thể dễ dàng học và được đào tạo.
  4. Các chuyên gia gặp gỡ những người cần tư vấn: Khuyến khích các doanh nhân và doanh nghiệp tìm đúng chuyên gia cho công việc của họ để thành công; Tạo điều kiện cho các chuyên gia giới thiệu sở trường và kinh nghiệm của họ.
  5. Giới thiệu sản phẩm và bán hàng: Làm cho việc giới thiệu và bán sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đến thị trường xuyên quốc gia trở thành đơn giản cho doanh nhân và doanh nghiệp, sản phẩm có thể bán vào thị trường Hoa Kỳ, Vietnam, Đài Loan và tiếp tục đến các quốc gia khác mà Ai20X phát triển đến.
 1. Dich vụ và sản phẩm cung cấp: Ai20X luôn nỗ lực mời các đối tác chuyên nghiệp tham gia cùng chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhằm hỗ trợ các thành viên thành công trong thương mại và phát triển kinh doanh nhanh chóng.  Sản phẩm của chúng tôi là hệ thống nền tảng để các thành viên và đối tác có thể cung cấp dich vụ cho thành viên sử dụng dễ dàng; Dịch vụ là hỗ trợ cho thành viên thực hiện tốt dich vụ của mình. 
 2. Đối tượng thành viên sự dụng dịch vụ
 3. Đối tác trong mạng lưới kinh doanh của Ai20X, thành viên cung cấp dich vụ và sản phẩm:
 4. Hệ thống Hoạt động chính - xây dựng hệ sinh thái